Wszelkie prawa zastrzeżone

71 725 53 15

Rezerwacja

on-line

Nasz profil na

Facebooku

REGULAMIN

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY www.FIZJOTERAPIAESTETYCZNA.pl

  1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich witryny www.fizjoterapiaestetyczna.pl

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w witrynie jest

ALEKSANDRA WIELOCHA z siedzibą w Oleśnicy 56-400 przy ul. Wiejskiej 22/U3 NIP 8992496438 REGON: 022435407

       3.  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

       4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

       5. Witryna realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

       6. Witryna zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

       7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu sprzedaży

       8. Dane osobowe pozostawione w witrynie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

      9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

     10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności witryny, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej witryny internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

    11. W witrynie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez witrynę www.fizjoterapiaestetyczna.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

REZERWUJ ON-LINE

71 725 53 15