REGULAMIN GABINETU FIZJOTERAPII ESTETYCZNEJ

1. Zabiegi mogą zostać wykonane każdej osobie pełnoletniej bądź niepełnoletniej za zgodą rodziców / opiekunów prawnych.

2. Klient zobowiązany jest do wypełnienia kwestionariusza medycznego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania zabiegu oraz do poinformowania personelu, jeśli pojawią się przeciwwskazania w przyszłości.

3. Personel wykonujący zabiegi zobowiązany jest do poszanowania prywatności Klienta, co wiąże się z ochroną danych osobowych i zakazem ujawniania danych wrażliwych.

4. Personel wykonujący zabiegi zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu Klientowi znajdującemu się pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. Natychmiastowego przerwania zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem Klienta nieadekwatnym do miejsca. Odmówienia bądź przerwania zabiegu Klientowi z objawami chorób skórnych bądź innych chorób zakaźnych.

4a. W każdym z wyżej wymienionych przypadków zostanie pobrana opłata w wysokości 100%. W przypadku zabiegów pakietowych – zabieg zostanie oznaczony jako wykonany.

5. Opłaty za zabiegi pobierane są przed (w przypadku pakietów) bądź bezpośrednio po (w przypadku zabiegów pojedynczych).

6. Seria zabiegów rezerwowana z wyprzedzeniem wymaga opłaty rezerwacyjnej w wysokości 20% wartości wszystkich zaplanowanych zabiegów.  Opłata ta powinna być uiszczona maksymalnie w ciągu 4 dni od daty rezerwacji zabiegów.

6a. Zabiegi pojedyncze powinny zostać potwierdzone opłatą rezerwacyjną w wysokości 20% wartości zabiegu. Opłata ta powinna być uiszczona maksymalnie w ciągu 4 dni od daty rezerwacji zabiegów.

6b. Brak opłaty rezerwacyjnej skutkuje anulowaniem zaplanowanych wizyt.

6c. W przypadku nie wstawienia się na zabieg bez wcześniejszego odwołania wg. punktu 9 niniejszego regulaminu, opłata rezerwacyjna zostaje wykorzystana na pokrycie strat związanych z rezerwacją gabinetu i sprzętu. Anulowane zostają również wszystkie kolejne terminy.

7. Każda oferta promocyjna posiada osobny regulamin dotyczący jej zasad oraz czasu trwania.

8. Każdy pakiet promocyjny ma NIEPRZEKRACZALNY termin ważności – jest to okres czasu w jakim WSZYSTKIE ZABIEGI muszą zostać wykonane. Po upływie terminu ważności pakietu zabiegi nie wykonane przepadają.

8a. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości terminowego zrealizowania pakietu/zaproszenia z powodu braku wolnych terminów w przypadku gdy próba rejestracji następuje później niż 3 tygodnie przed upływem terminu ważności pakietu/zaproszenia.

9. Odwołanie rezerwacji w czasie krótszym niż 24 godziny przed umówionym terminem skutkuje koniecznością pokrycia kosztów za wizytę, tj. oznaczeniem zabiegu pakietowego jako wykonany. W przypadku zabiegów pojedynczych zaliczeniem opłaty rezerwacyjnej na poczet kosztów.

10. W przypadku spóźnienia Klienta dłuższego niż 10 minut  Personel wykonujący zabieg zastrzega sobie prawo skrócenia zabiegu o czas spóźnienia lub w skrajnych przypadkach oznaczenie wizyty jako zrealizowanej.

11. Umówienie wizyty oraz korzystanie z usług w gabinecie Fizjoterapii Estetycznej wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

Regulamin obowiązuje od 01.10.2022 roku.

71 725 53 15 

UMÓW WIZYTĘ

Zadzwoń: 71 725 53 15 lub umów się online:

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

71 725 53 15 

Regulamin Gabinetu